Als huurder
in goede handen.

Ruijters Vastgoed.

Als huurder wil je niet voor verrassingen komen te staan. Wij beheren uw woning, winkel of kantoor zo goed en gemakkelijk mogelijk. U regelt daarom veel huurzaken online. Wel zo makkelijk.

Storingen, reparaties en onderhoud

Storingen en reparaties kunt u melden bij onze 24-uurs servicedesk. De wijze waarop de storing moet worden verholpen en voor wie de kosten zijn is afhankelijk van de eigendomssituatie en huurovereenkomst.

Controleer vooraf wie wat doet en wie de rekening betaalt; hier leest u welke veelvoorkomende onderhoudswerkzaamheden uw verhuurder uitvoert en voor welke reparaties u als huurder zelf verantwoordelijk bent. Bij twijfel over technische storingen of reparaties kunt u altijd contact opnemen met onze servicedesk.

Spoed

Voor spoedgevallen zijn we dag en nacht bereikbaar. Voorbeelden van spoedgevallen zijn een forse lekkage, liftstoring of een entreedeur die stuk is.

Meld uw spoedreparatie via 043 329 29 70.

Geen spoed

Voor niet spoedgevallen zijn we op werkdagen tussen 9.00u en 16.00u bereikbaar. Voorbeelden van storingen zijn kapotte verlichting, bladderend buitenschilderwerk of een defecte afzuigkap.

Meldt uw reparatieverzoek online, telefonisch via 043 329 29 70 of per mail via vastgoedmanagers@ruijters.nl.

Klein onderhoud, vaak aan de binnenkant, is voor rekening van de huurder. Groot onderhoud, vaak aan de buitenkant, is voor rekening van verhuurder. In het Besluit Kleine Herstellingen kunt u terugvinden wie voor welke (onderhouds)werkzaamheden verantwoordelijk is.

 Geef een storing altijd via Ruijters vastgoedmanagers door.

Wijzigen huurovereenkomst

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie, of zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Hieronder vindt u de zaken die u eenvoudig online kunt regelen. Staat uw wijziging hier niet tussen? Mail dan naar contracten@ruijters.nl.

Beëindiging huurovereenkomst

De beëindiging van de huurovereenkomst van uw woonruimte kan elke maand tegen een voor huurbetaling overeengekomen dag (doorgaans de eerste dag van een kalendermaand) en met inachtneming van een opzegtermijn. De opzegtermijn voor een huurwoning is minimaal één maand. U kunt uw huurovereenkomst opzeggen door het opzeggingsformulier in te vullen.

De opzegtermijn voor winkel- en bedrijfsruimtes kan per object verschillen. Zie huurovereenkomst.

Nadat de huuropzegging door ons is bevestigd, dient u contact op te nemen met Ruijters vastgoedmanagers voor het maken van een afspraak voor de voor- en eindinspectie.

Voorinspectie
De eerste afspraak is een voorinspectie. Wij zullen bij u langs komen om samen met u de woning te controleren. We zullen eventuele gebreken en wijzigingen aan de woning noteren en afspreken welke werkzaamheden u moet uitvoeren en voor uw rekening komen.

Eindinspectie
Tijdens de eindinspectie van de woning zullen we samen de woning een laatste keer bekijken. Er wordt gecontroleerd of u de werkzaamheden, zoals afgesproken tijdens de voorinspectie, juist heeft uitgevoerd. Is dit niet het geval? Dan zullen wij een externe partij inschakelen om de werkzaamheden uit te voeren. Deze kosten komen voor uw rekening. Zodra de eindinspectie correct is afgehandeld wordt de waarborgsom, of het eventuele restant ervan terug overgemaakt

Overname van zaken

Wilt u bepaalde zaken in de woning ter overname aanbieden? Als de nieuwe huurder bekend is, brengen wij u in contact met elkaar. Zo kunt u zelf direct met de nieuwe huurder overleggen en afspraken maken over wat achterblijft in de woning. Let op! De verhuurder is niet aansprakelijk voor over te nemen goederen.

Een nieuwe huurder is niet verplicht om uw zaken over te nemen. Op het moment dat er geen nieuwe huurder bekend is, zult u de zaken voor overname moeten verwijderen.

Financieel

Bij het huren van een woning komen een aantal financiële zaken om de hoek kijken die we graag vooraf goed regelen. Zo dient u de huur elke maand vooruit te betalen en zijn er vaak servicekosten van toepassing.

Automatische incasso

De makkelijkste manier van betalen is via een automatische incasso. Hierbij machtigt u ons om maandelijks de huur van uw rekening af te schrijven. Zo betaalt u uw maandelijkse huur gemakkelijk, op tijd en altijd het juiste bedrag. Hoe doet u dat? Download hier uw machtigingsformulier. Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. Ingevulde formulieren kunnen per mail gestuurd worden aan financieel@ruijters.nl of per post:

Ruijters vastgoedmanagers
t.a.v. afdeling financiën
Hoogbrugstraat 72a
6221 CS Maastricht

Huurbetaling

Als nieuwe huurder betaalt u een waarborgsom ter zekerstelling van een juiste nakoming van uw verplichtingen. Zo kan verhuurder bij het einde van de huurovereenkomst eventuele kosten voor bijvoorbeeld herstel van schade aan de woning dekken. Afhankelijk van uw situatie, is dit minimaal één maand huur. Wij vergoeden over de waarborgsom geen rente. Aan het einde van de huurovereenkomst wordt van u verwacht dat u de woning in de oorspronkelijke staat oplevert. Als alles bij een eindoplevering in orde is, krijg u de waarborgsom van ons terug. U kunt het bedrag van de waarborgsom niet met een (laatste) huurtermijn verrekenen.

U betaalt de huur en servicekosten vooruit. Dat wil zeggen dat vóór de eerste van elke maand het verschuldigde bedrag, conform uw huurfactuur, op onze rekening moet staan.

Servicekosten

De huur bestaat uit de kale huurprijs en servicekosten. Dit zijn kosten die boven op de kale huur van de woning komen.

De servicekosten bestaan bijvoorbeeld uit :

  • Schoonmaak trappenhuis en lift;
  • Glasbewassing entree en appartementen;
  • Verlichting algemene ruimten;
  • Voorschot voor gas en elektra in uw woning;
  • Eventuele stookkosten.

U betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten. Elk jaar ontvangt u van ons een afrekening van de servicekosten over het voorafgaande jaar. Hierbij worden alle gemaakte kosten van dat jaar inzichtelijk gemaakt en welke kosten er in rekening worden gebracht. Tevens vindt u hier terug wat uw aandeel in de totale servicekosten is. Uw aandeel wordt verrekend met het betaalde voorschot. Indien het huurcontract eindigt krijgt u volgens normale procedure na het jaar waarop uw contract is afgelopen een servicekostenafrekening voor dat deel van het jaar dat u heeft gehuurd.

Bent u het niet eens met de servicekostenafrekening? Dan kunt u ons hierover informeren. U kunt uw bezwaar richten aan financieel@ruijters.nl of per post aan:

Ruijters vastgoedmanagers
t.a.v. afdeling financiën
Hoogbrugstraat 72a
6221 CS Maastricht

Meer weten of staat uw vraag er niet tussen?

Neem vandaag nog contact met ons op.